Gimnazjum w Sieniawie

!

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Informacje dla rodziców Informacje o rekrutacji

Informacje o rekrutacji

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Zarządzenie Nr 4 / 2015

Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznego gimnazjum, w tym terminy składania dokumentów (art. 9 ust.2,3 ustawy zmieniającej):

1.

do 30 kwietnia 2015 r.

Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

2.

do 1 lipca 2015 r. do godz. 1400

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

3.

do 3 lipca 2015 r. do godz. 1200

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum.

 

POBIERZ PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM