BUDOWA KOMPUTERA

 

MENU 

 
   Komputer jest elektronicznym urządzeniem, które służy do przetwarzanie przeróżnych informacji, które można zapisać w formie ciągu cyfr lub sygnału ciągłego. Komputer różni się od innym maszyn liczących, tym, że posiada zdolności programowania. Programowanie polega na wprowadzeniu do pamięci komputera listy instrukcji, które mogą być wykonane w innym czasie. Komputer ponadto składa się z trzech podstawowych elementów. Są to: procesor, pamięć RAM oraz urządzenia wejścia i wyjścia. Procesor jest takim, urządzeniem cyfrowym sekwencyjnym, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je oraz wykonuje jako rozkazy. Procesor wykonuje ciąg prostych operacji, które są wybrana ze zbioru operacji podstawowych określonych przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora. Lista rozkazów procesora stanowi zestaw podstawowych instrukcji, które dany procesor potrafi wykonać. Producenci procesorów podają dokładne informacje, które dotyczą każdego z rozkazów. Są to: działania, które dana instrukcja wykonuje, czyli co dokładnie robi, czyli algorytm, jak wpływa na stan procesora, czyli zawartość rejestrów oraz modyfikacja rejestru flag, jak również jakie może spowodować błędy, sposób kodowania rozkazu, to znaczy jego binarna postać rozpoznawana przez układ elektroniczny oraz proponowane mnemoniki, które są udostępniane przez asemblery. Procesor, jeśli chodzi o budowę wewnętrzną złożony jest z wielu elementów.


Łukasz Mrówka, Grzegorz Misiak uczniowie Gimnazjum w Sieniawie